Radon i Danmark og danske boliger – Tjek om du har radon i boligen

Radon i boliger har hidtil været en lidt overset fare i Danmark. Hvert år dør der dog ca. 300 danskere som følge af radonstråling i danske boliger. Radon er en naturligt forekommende luftart, som er meget farlig. Ved for høje niveauer kan radon dræbe. Radon er en gasart der hverken kan ses, smages eller lugtes og man bliver derfor nødt til at foretage målinger i boligen over en periode for at fastlægge radon niveauet for boligen. Radon er den hovedsagelige årsag for lungekræft næst efter rygning. Radon træ

Statens Institut for Strålebeskyttelse, Risø DTU og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland gennemførte i 2001 en landsomfattende undersøgelse af radon niveauer. Resultatet på denne landsdækkende radonanalyse er tilgængelig via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der er offentliggjort et Danmarkskort med optegning af radonforholdene i de danske kommuner og byer. Så kan du med det samme kontrollere radon niveauerne i din kommune. Læs mere om analysen og få en mere omfattende beskrivelse af radon i danske boliger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Der er flere firmaer i Danmark der tilbyder at foretage en radonanalyse af boligen. Prisen på radonundersøgelser svinger afhængig af hvor lang en tidshorisont du ønsker at måle over. Herunder er en beskrivelse af målingsperioder fra radonanalyse.dk.

————–

Radonanalyser baseret på målinger over 60 dage

Den bedste måling i almindelige boliger (og den anbefalede af norske, svenske og danske statslige myndigheder) opnår du ved at måle minimum 60 dage i fyringssæsonen med 2 radon-målebokse.

I fyringssæsonen suges der mere “jordluft” ind i huset på grund af den store forskel imellem inde og ude temperaturen, huset virker populært sagt som en “skorsten”. Derfor vil der normalt være de højeste værdier af radon i indeluften i fyringssæsonen der på et såkaldt normalår strækker sig fra oktober til maj.

Det anbefales at måle med mindst 2 bokse på grund af at der kan være stor variation fra rum til rum, da der vil være forskellige utætheder i huset, bl.a. sprækker i betonen, ved vinduer mv. Måling i opholdsrum og soveværelse giver den bedste måling af den gennemsnitskoncentrationen som beboerne udsættes for. (Der vedlægges udførlig vejledning).

7-14 dages radonmålinger

Alternativt kan du gennemføre en “her og nu” måling på 7-14 dage. Målingen er vejledende, men kan give en god ide om der er et for højt indhold af radon i indeluften.
Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler måling på 1-3 måneder. Radonanalysebokse til korttidsmåling kan også benyttes til at måle fra 7 dage til ca. 1½ måned.

Måling af radon på under 7 dages varighed

Radonmålinger på mindre end 7 dage giver kun et indtryk af radonindholdet på de få dage, dvs. ikke et reelt billede af det gennemsnitlige radonindhold i boligen.

Kilde: radonanalyse.dk

————–

Hvis du ønsker at få foretaget en radonanalyse af din bolig så er det værd at kigge på nogle af nedenstående firmaer som specialiserer sig i måling af radon i boliger. Klik ind på nedenstående hjemmesider hvis du vil vide mere eller bestille en måling af radon i boligen.

www.radonfri.dk
www.radonanalyse.dk
www.radonanalyse.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *