Danske virksomheder får hjælp til at realisere de gode ideer

I Danmark har vi mange små og mellemstore virksomheder. Typisk for disse virksomheder er, at de er initiativrige, kreative og fulde af gode ideer. De har potentialet til at kunne blive store hvis de rigtige vilkår er tilstede. Desværre bliver de gode ideer ofte på idé-planet, for manglen på risikovillig kapital spænder ben for de ambitiøse planer.
Vækstfonden er en statslig fond som har til formål at give en håndsrækning til små og mellemstore virksomheder, der ikke på egen hånd har den fornødne styrke til at realisere ambitiøse vækstplaner.


Kan virksomheden ikke stille med den fornødne sikkerhed eller er egenkapitalen ikke stor nok vil banken ofte afvise at låne penge til virksomheden. Her kan Vækstfonden hjælpe, ved at tilbyde et Vækstlån til virksomheden.

Et Vækstlån udbetales til sunde, små og mellemstore virksomheder i Danmark, som har meget ambitiøse vækstplaner, men som ikke har mulighed for at låne penge til planerne i banken. Selv om banken synes godt om planerne, har banken brug for en sikkerhed, som virksomheden ikke kan stille. Er egenkapitalen eksempelvis for lav vil banken ikke låne penge til virksomheden.

Vækstlån er et supplement til virksomheden øvrige finansiering. Med et Vækstlån opnår virksomheden den fornødne sikkerhed og på den måde kan banken også være med til at låne penge til virksomheden. Et Vækstlån ligger som udgangspunkt bag ved lån og kreditter som virksomheden har fra banker og andre sikrede kreditorer. Det betyder, at skulle det ske, at virksomheden går konkurs, vil lån som virksomheden har fået i banken eller hos andre sikrede kreditorer blive dækket før et Vækstlån fra Vækstfonden. Et Vækstlån er dermed mere risikovilligt og med det følger naturligvis en højere rente.

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der hjælper til at skabe vækst i Danmark ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Kriterier for at få et Vækstlån

Et Vækstlån kan udbetales til små og mellemstore virksomheder i Danmark, som opfylder nedenstående kriterier. Et Vækstlån kan søges af virksomheder inden for alle brancher.

Virksomheden har maks. 250 ansatte
Virksomheden har en omsætning på under 372 mio. kr. eller en balande på under 320 mio. kr.
Virksomheden er uafhængig af større virksomheder
Virksomhedens soliditet er fornuftig
Virksomhedens tre seneste årsregnskaber viser en positiv trend
Virksomheden kan ikke stille den fornødne sikkerhed til at banken vil udstede lånet
Virksomheden har relevante kompetencer til at udføre de ambitiøse planer
Vækstlånet indgår i en samlet finansieringsløsning, som inkluderer finansiering fra banker eller andre
Vækstlånet skal være på min. 2 mio. kr.
Flere af de kriterier der er beskrevet herover er naturligvis en vurderingssag, som Vækstfonden afgør

Sådan ansøger virksomheder om at få et Vækstlån

For at få et Vækstlån skal virksomheden indsende en ansøgning. Denne ansøgning kan sendes digitalt fra Vækstfondens hjemmeside vf.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende:

En forretningsplan
Revisorattesterede årsrapporter for de seneste 2 år og evt. perioderegnskaber
Budgetter for indeværende år og det kommende år
CV’er på nøglepersoner i virksomheden
Seneste selvangivelse og/eller formueopgørelse for ejerkredsen
Plan for den investering eller det projektet, der skal gennemføres
Kopi af købsaftale ved ejerskifte
Oversigt over virksomhedens samlede finansieringsvilkår
Vækstfonden vurderer ansøgningen. Herefter afholdes et møde med virksomheden. Til sidst foretager Vækstfonden en undersøgelse for at få indsigt i virksomhedens relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold. Vurderer Vækstfonden at resultatet er tilfredsstillende, udbetales lånet til virksomheden. Hele forløbet tager 5-8 uger.

Kom til orienteringsmøde omkring de nye vækstlån

I januar og februar 2013 afholder Vækstfonden nogle orienteringsmøder til virksomheder, der er interesserede i de nye vækstlån. Der afholdes orienteringsmøder over hele landet. Se hvornår der afholdes et møde nær dig og tilmeld dig på vf.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *